Grindkern

Cilindrisch, in de grond gevormd element opgebouwd uit grind dat verdicht is door heien of d.m.v. vibroflottatie (trilverdichting).

Schema van de uitvoeringsfasen

Uitvoeringswijze

Uitvoeringswijze van een grindkern aan de onderzijde in de grond geheid door middel van een inwendig valblok.

1. Maken van een heiprop van grind onderaan de cylindrische stalen voerbuis 
2. Met behulp van een inwendig cilindervormig valblok (zuiger) wordt de voerbuis in de grond geheid tot op de te behandelen diepte met zijdelingse grondverdringing.
3. Wanneer de vereiste aanzetdiepte van de grindkern bereikt is, wordt de heiprop uitgeheid met het inwendig cilindervormig valblok. 
4. Opbouw van de verdichte grindzuil door stelselmatig optrekken van de heibuis en tegelijkertijd aanbrengen en uitheien van de vereiste hoeveelheid grind. 
5. Afgewerkte grindkern

Toepassingsgebied

• Economische oplossing voor het funderen van gelijkmatig verdeelde belasting (maximaal 50kN/m²) met vermindering van de zettingen: stapelplaatsen, reservoirs, opslagruimtes, leidingen en rioleringen

• Snellere consolidatie onder aanvullingen.

Omgevingsimpact

• Trillingarm

• Geen grondafvoer

• Stabiel, droog en vlak werkplatform nodig

• Opstuwing terrein.

Eigenschappen

• Diameters van 600 tot 800 mm

• Grondverbetering door het inbrengen van grindkernen in een raster.

• Verbeteren van de karakteristieken van de grondlagen door het inbrengen van grint met zijdelingse verdringing.

• Door betere uitvoeringscontrole en hogere verdichtingsenergie door zijdelingse grondverdringing tijdens het inheien hebben geheide grindkernen een hoger draagvermogen en een beter zettingsgedrag (dan grindkernen verdicht m.b.v. vibroflottatie).


Member of logo