Dynamische verdichting

Plofverdichten of dynamisch verdichten gebeurt d.m.v. een zwaar valblok dat herhaaldelijk met hoge energie op het terreinoppervlak neervalt.

Uitvoeringswijze

• Bij het plofverdichten wordt de grond verdicht door het herhaaldelijk laten neervallen van een zwaar valgewicht vanaf grote hoogte.

• De belangrijke impactenergie wordt in de grond door longitudinale golven of ‘compression waves’ en transversale golven of ‘shear waves’ verspreid.

• Per punt worden meerdere ploffen volgens een vooraf bepaald raster gegeven.

• De verdichting zal gebeuren in meerdere fasen.

• Tussen de fasen worden controleproeven uitgevoerd die de verdere verdichtingsstappen bepalen.

• Trillingen kunnen gemonitord worden en proces kan aangepast worden om maximale trillingsamplitude te garanderen.

• De verdichtingsgraad wordt aan de hand van bijkomend grondonderzoek gecontroleerd

Schema van de uitvoeringsfasen

Toepassingsgebied

• Geschikt ter verbetering van zettingsgevoelige lagen

• Bouwrijp maken van niet-cohesieve terreinen

• Behandeling van grote oppervlakten of stortplaatsen

• Industriële projecten en infrastructuur

• Opname van verdeelde lasten

Omgevingsimpact

• Trillingen

• Verdichting bovenlaag

• Ophogen terrein

Eigenschappen

• Resulteert in de verdichting van los gepakte onverzadigde niet-cohesieve gronden

• Gebeurt met of zonder toevoeging van toeslagmateriaal

• Trillingen kunnen gemonitord worden en proces kan aangepast worden om maximale trillingsamplitude te garanderen

 • Massa valgewicht en valhoogte afhankelijk van de projectgegevens


Member of logo