BE Inject: biologisch cement om kunstzinnige loopgraven te maken

10 december 2020

BE Inject, onderdeel van BESIX Group, paste een volledig nieuwe bodeminjectietechniek toe om biologisch cement te genereren voor een uniek kunstproject in Nederland.

BE Inject Loopgraaf voor de Vrede

Een diepgewortelde expertise

BE Inject werd vier jaar geleden opgericht als onderdeel van Franki Grondtechnieken, een Nederlandse aannemer die op zijn beurt deel uitmaakt van Franki Foundations. Deze laatste is de funderingsspecialist van BESIX Group en behoort tot de top 10 van Europa. Hij levert complexe realisaties die voldoen aan de hoogste normen op het vlak van ontwerp, kwaliteit en veiligheid in de bouw.

Vredesloopgraven

Als specialist in bodeminjecties werd beroep gedaan op Be Inject om een uniek kunstproject in Nederland vorm te geven, in samenwerking met Groundwater Technology.

Loopgraaf voor de Vrede is een landschapskunstproject van Studio Marco Vermeulen voor de gemeenten Eindhoven, Oirschot en Brabants Landschap. Het project ligt in de heide tussen beide gemeenten. Het doel is om de identiteit en herkenbaarheid van het gebied bij het publiek te versterken.

Het project ligt deels in een oefenterrrein van het leger. Dit komt tot uiting in het ontwerp, dat loopgraven toont in de vorm van het beroemde "vrede"-symbool. Bezoekers kunnen door de loopgraven lopen, van hoog naar laag en omgekeerd.

3.500 injecties om biologisch cement te maken

Om het unieke ontwerp tot leven te brengen heeft BE Inject samen met haar partner een geheel nieuwe techniek op het gebied van bodeminjecties toegepast.

Door het injecteren van voedingsstoffen op ongeveer 2m onder het maaiveld werden bacteriën die van nature in de bodem aanwezig zijn geactiveerd en omgezet in calciet. Dit calciet hield zandkorrels bij elkaar en stabiliseerde de bodem, een biologisch gevormd cement in zekere zin. Dit stelde het team in staat om de keerwanden van de loopgraven aan te leggen en deze in een later stadium af te graven.

De toegepaste techniek is vrij intensief. Er waren ongeveer 3.500 bodeminjecties nodig om de bodem voldoende te stabiliseren vooraleer de uitgraving te starten. De eerste injectie hielp om de juiste biochemische omstandigheden te creëren met de juiste PH-waarde en geleidbaarheid in-situ. De teams gingen later door met het injecteren van de voedingsstoffen om de bodem te activeren en te verharden. Een proces dat in totaal drie keer herhaald moest worden.

Esthetisch en duurzaam

Het proces vereiste veel minder ingrijpend bodemwerk dan beton zou hebben vereist. Omdat de natuurlijke bodemlagen tijdens de ontgraving zichtbaar bleven, kreeg de muur de ruwheid van een met de hand gegraven sleuf. Dit zorgde voor het esthetische aspect van het project.

Bovendien werd er geen CO2 uitgestoten terwijl het materiaal werd gevormd. De techniek van BE Inject toont perfect aan hoe de funderingsexperts van BESIX Group uitblinken in het creëren van duurzame oplossingen voor een betere wereld.

Bekijk de video hieronder om het eindresultaat te zien.

© Murat Karaagac

Member of logo