Het Ampsin-Neuville sluissysteem

Uitbreiding van een sluis op de Maas om de doorvaart van grotere vrachtschepen mogelijk te maken

Activiteit: Maritieme Werken

Met het oog op de capaciteitsuitbreiding van de Ampsin-sluis werden uitgebreide tijdelijke en permanente funderingswerken uitgevoerd. Enerzijds om de bestaande sluismuren tijdens de renovatie te versterken, anderzijds om met twee secanspalenwanden de rivier te verbreden met het doel het beoogde scheepvaartverkeer meer manoeuvreerruimte geven.

Technische details

We werkten voornamelijk in 2 verschillende zones:

In de sluis

Verbuisde boorpalen van grote diameter

 • 1000 lineaire meter, Ø 1300 mm, 11 m lang

Grondankers

 • 130 ankers, 1000 kN, 12 tot 30 m 
 • 13 ankers, 600 kN, 12 tot 15 m 
 • 8 ankers, 500 kN, 12 tot 15 m 
 • 100 bijkomende ankers in 2020, 1000 kN, 20 m 

Nieuwe wallen

Verbuisde boorpalen van grote diameter

 • 3000 lineaire meter, Ø 1300 mm, 10 m lang
 • 8000 lineaire meter, Ø 880 mm
 • 5500 lineaire meter zijn voorzien in 2020

Grondankers

 • 150 ankers, 1000 kN, 25 m lang
 • 230 ankers, 27 m lang
 • 200 ankers, 1000 kN, 25 m lang zullen in 2020 worden uitgevoerd
 • 150 ankers, 200 kN 20 m lang zullen in 2020 worden uitgevoerd

Projectinformatie

Projectnaam

Het Ampsin-Neuville sluissysteem

Categorie

Sluizen

Techniques

Boorpaal van grote diameter onder voorlopig voorbuis, Palenwand, Grondankers en nagels

Locatie

, België

Externe partner(s)

Soetaert

Bouwperiode

2018 - 2020

lock overview

anchors

anchors under water level

bank pile wall

lock pile wall

lock pile wall

working in the winter

working from barge

working from barge (2)

Gelijkaardige projecten


Member of logo