Bawang paal

Een Bawang paal is een trillingarm geheide kokerpaal uitgevoerd met verbrede voet. Hiertoe wordt de onderste heibuis voorbereid door het aanbrengen van insnijdingen. Bawang is Indonesisch voor ajuin.

Uitvoeringswijze

1. Positioneren heibuis en vormen van een heiprop in de onderste verloren heibuis. Heiprop verdichten m.b.v. een valgewicht.

2. Inheien en aan elkaar lassen van de volgende buizen.

3. Heien tot op de voorziene aanzetdiepte

4. & 5. Op aanzetdiepte wordt de prop vergroot tot in de zone van de sleuven en wordt droog beton uitgeheid, waarbij de buis zich opent en een verbrede voet gevormd wordt.

6. Plaatsen van de wapening

7. Betonneren

Schema van de uitvoeringsfasen

Toepassingsgebied

• Optimaal geotechnisch gedrag

• Werken in beperkte en moeilijk bereikbare ruimtes

• In agressieve en verontreinigde gronden

• In gronden met stromend grondwater

• Voor fundering doorheen holten of zeer slappe en onstabiele boven- of tussenlagen waar de vloeibare beton kan wegvloeien.

• Waar afkappeil boven het maaiveld is gelegen

• Niet gebetonneerde lengte mogelijk

• Ruim (industriële projecten, infrastructuur, waterbouwwerken, spoorwegwerken, woningbouw, renovatie…)

Omgevingsimpact

• Beperkte trillingen

• Beperkt geluid (cf. inwendig heien)

• Geen grondafvoer (grondverdringend)

• Stabiel, droog en vlak werkplatform nodig

Eigenschappen

• Paalschachtdiameter van 219 tot 406 mm

• Paalvoetdiameter afhankelijk van de hoeveelheid droge beton die wordt uitgeheid

• Schuine palen mogelijk tot 1/3

• Draagvermogen tot 1.000 kN


Member of logo