2 BESIX-entiteiten achter ALEGrO, de eerste Belgisch-Duitse elektriciteitsverbinding

12 november 2020

Eerder deze week hebben de netbeheerders Elia en Amprion de eerste elektriciteitsinterconnector tussen België en Duitsland, ALEGrO, in gebruik genomen. Onze Belgische entiteiten Franki Foundations & Van den Berg maakten dit historische moment mogelijk omdat zij respectievelijk verantwoordelijk waren voor de funderingen van het conversiestation van Lixhe en de ondergrondse gelijkstroominstallatie.

ALEGrO (Aachen Liège Electric Grid Overlay) is de eerste elektriciteitsverbinding tussen België en Duitsland, die de hoogspanningsnetten van beide landen met elkaar verbindt. Het project heeft tot doel de voorzieningszekerheid van beide landen te verbeteren en de integratie van hernieuwbare energiebronnen te vergemakkelijken.

ELIA heeft het Belgische gedeelte van dit project ontwikkeld dat uit 2 delen bestaat: een ondergrondse verbinding tussen het Lixhe-station en de Duitse grens en het Lixheconversiestation dat de ALEGrO-gelijkstroomverbinding verbindt met het bestaande wisselstroomnetwerk.

49 km kabels door Van den Berg

Als onderaannemer van General Cable heeft Van den Berg een onmiskenbare rol gespeeld in de ondergrondse installatie op gelijkstroom. De entiteit maakt deel uit van BESIX Group en is gespecialiseerd in de aanleg van kabels en leidingen voor verschillende infrastructuurprojecten in heel België.

De kabelaanleg over 49 km van het Belgisch grondgebied, met inbegrip van een tunnel onder het Albertkanaal en de Maas, werd volledig door Van den Berg uitgevoerd. Voor de 670 meter lange tunnel werd samengewerkt met Jan De Nul en K-Boringen.

De totale ondergrondse elektriciteitsverbinding is een honderdtal kilometer lang. Van den Berg voerde in dit project 35 horizontaal gestuurde boringen (HDD) uit met een lengte variërend van 70 tot 450 meter, waarvan een groot aantal door rots werd geboord. Voor de bekabeling werd gebruik gemaakt van 94 haspels met een gemiddeld gewicht van 40 ton. In het totale project werd bovendien 40.000 ton dolomiet verwerkt.

Meer dan 5.200 grindkernen van Franki Foundations

Franki Foundations kreeg de opdracht ‘funderingen’ van het conversiestation in Lixhe toegewezen door Siemens, met inbegrip van de werfinstallatie, de grondwerken op het braakliggende stuk, de bouw van het platform en de grondverbetering via de installatie van grindkernen. Franki Foundations zijn de go-to experts van BESIX Group voor alle diepe funderingsprojecten in België en in het buitenland, via haar filialen.

Voor ALEGrO heeft Franki Foundations meer dan 5.200 grindkernen geplaatst. Ter plaatse werd de grond opgebouwd uit meerdere lagen, waarvan een harde laag op een diepte van ca. 4 m. De grindkernen werden op deze laag verankerd, om overmatige differentiële zettingen als gevolg van de wezenlijke belastingen van het toekomstig conversiestation te vermijden.

De vorming van grindkernen bestaat erin de grond zijdelings te verdringen door een elektrische (of hydraulische) trilnaald naar beneden te laten zakken tot op de harde laag. Daarna wordt de ruimte die zo ontstaat met grind opgevuld en verdicht tot een grindkern. De grond tussen de mazen van deze grindkernen wordt zijdelings verdrongen, waardoor de intrinsieke grondmechanische eigenschappen ervan worden verbeterd.

1 GW aan duurzame energie uitwisselen

Nu ALEGrO onder stroom staat, kan het met succes 1.000 MW in beide richtingen transporteren (ongeveer gelijk aan het elektriciteitsverbruik van een stad met een miljoen inwoners).

Dit project is een nieuwe stap in de richting van een meer evenwichtige en veilige elektriciteitsbevoorrading van het Belgische net. De verbinding met Duitsland wordt ook gezien als een belangrijke ontbrekende schakel voor het transport van hernieuwbare energie van Duitsland naar België.

Dankzij de uitstekende grondwerken van de BESIX-teams zijn we er trots op deel uit te maken van deze duurzame oplossing voor een betere wereld.

© Elia

Member of logo