Project Assen, Nederland

Drents Museum

Activiteit: Gebouwen

Renovatie en uitbreiding van de Drents Museum, een kunst en geschiedenis museum in Assen, provincie Drents, in de Nederland.

Technische details

Cutter Soil Mix wand (CSM)

  • 2600 m² soil mix wand
  • 17 m diep

185 verticaal ankers

115 jet grout kolommen

  • VHP/HDI (Very High Pressure)
  • Ø 1500 mm,
  • 13 m lang
 

Het project betreft de aanleg van een ondergrondse ruimte achter het bestaande museum en het maken van een aansluiting tussen de nieuwbouw en de bestaande gebouwen. Uitsluitend trillingvrije funderingstechnieken die geen grondontspanning geven mogen toegepast worden. De grondwaterstand in de omgeving mag niet verlaagd worden.

De nieuwe kelder wordt gebouwd in een bouwput die begrensd wordt door een natuurlijke waterremmende kleilaag op ca. 15.5 m diepte en een soil mix wand die tot 17.8 m diepte reikt.

De wand is 0.55 m dik en wordt gewapend met balken HE 320B, lengte 15 meter, op onderlinge afstanden van 1,0 meter. De combinatie waterkerende kleilaag en 135 m soil mix wanden laat toe de bouwput droog te ontgraven tot ca. 5 meter diepte zonder beïnvloeding van de grondwaterstand in de omgeving. Opdrijven van de definitieve betonnen kelder wordt voorkomen door 195 stuks verticale ankers met een lengte van maximaal 23 meter. Ankers worden vanaf maaiveld naar een diepte van 28 meter geboord met een Fundex 12SE machine. De ankers bestaan uit stalen buizen 88.9 x 7.1 mm, in S355. Na uitgravingen worden de ankers voorzien van een plaat 300 x 300 mm welke op de juiste hoogte aan de buis gelast wordt voor verankering van de kelder.

De aansluiting tussen de nieuwe kelder en het bestaande museum bevindt zich voor een deel binnen de bestaande bebouwing. Schade aan de belendingen wordt voorkomen door jet grout wanden van 1.5 m dikte en 13 meter diepte welke onder de bestaande muren worden aangebracht. Deze wanden worden gewapend met Gewi staven van 32 en 40 mm. Aan de bovenzijde worden de wanden verankerd met groutankers van ca. 12 meter lengte. Binnen de bouwkuip van jet grout wanden wordt een “onder water betonvloer” aangebracht. Deze vloer wordt verankerd met 32 naspanbare ankers van 23 m lengte. 

Franki Grondtechnieken is sinds begin 2009 op uitnodiging van de hoofdaannemer Geveke Bouw en constructeurs Ingenieursbureau Wassenaar en Grontmij betrokken. In eerste instantie om mee te denken over oplossingen, vanaf november 2009 om het project daadwerkelijk uit te voeren.

Projectinformatie

Projectnaam

Drents Museum

Expertise(s)

Overheid, Cultureel en Religieus

Techniques

CSM wand, Grondankers en nagels, Jet grouten

Locatie

Assen, Nederland

Stakeholder(s)

Franki Grondtechnieken

Opdrachtgever

Geveke Bouw

Bouwperiode

2010 - 2010

Architect

Erick van Egeraat

Totale waarde

€ 1.17 miljoen

Gelijkaardige projecten


Member of logo